Personál

Výkonný riaditeľ

Asistent výkonného riaditeľa

Projektový manažér

Manažérka pre výrobu

Manažér kvality

Konzultant PDC

Účtovník