Personál

Výkonný riaditeľ

Personálna manažérka
Asistent výkonného riaditeľa

Projektový manažér

Manažérka pre výrobu

Manažér kvality

Obchodný manažér PDC

Účtovník