Fakturačné údaje

Fakturačná adresa:

OSMOS s. r. o.
Pečnianská 31
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovenská republika

IČO : 35 957 522
DIC : 2022096252
IC DPH : SK2022096252

Poštová adresa pre zasielanie faktúr:

OSMOS s. r. o.
Gogoľova 18
852 02 Bratislava 5
Slovenská republika

Bankové spojenie SEPA:

Banka: Tatra banka, a.s.
ČÚ: SK54 1100 0000 0026 2380 3263
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Faktúry posielať aj mailom

na účtovné oddelenie aj na objednávateľa

Spol. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37767/B