SPOĽAHLIVÝ
PARTNER

Tento titul nie je ľahké dosiahnuť. My v OSMOSe sa svojou prácou každý deň usilujeme vytvárať hodnoty, budovať silné partnerstvá, starať sa o svojich zamestnancov a poskytovať naše služby s najvyšším možným štandardom tak, aby každý náš zákazník mohol povedať, že: „OSMOS je SPOĽAHLIVÝ PARTNER…“

Objavte OSMOS

Návrh

Nástrojáreň

Lisovňa

Softvér

Nástrojáreň

Nástrojáreň

Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti je moderne vybavená nástrojáreň, kde svojim zákazníkom ponúkame komplexné i jednotlivé riešenia služieb v oblasti presného obrábania ocelí a ľahkých kovov.
0
rokov úspešnej činnosti
0
foriem v správe
0
rokov bez generálnej údržby v chode už 3 245 800 cyklov
Našim zákazníkom tiež ponúkame kompletný servis v oblasti návrhu a výroby vstrekovacích foriem, upínacích a zváracích prípravkov a ďalších typov nástrojov či zariadení. Ponúkame aj výrobu jednotlivých dielov či technologických operácií, ako napr. elektro-erozívne obrábanie (rezanie, hĺbenie), mikronaváranie, 3D frézovanie, vŕtanie, brúsenie, sústruženie, 3D meranie a pod.

LISOVŇA

LISOVŇA

Sériová produkcia plastových výrobkov a zostáv vrátane komplexnej montáže a balenia prebieha na vlastných strojoch a zariadeniach. V prípade požiadavky na väčšie výrobné kapacity výrobu zabezpečujeme prostredníctvom kooperačných partnerov v SR a ČR. Celý proces od návrhu až po expedíciu výrobkov je sledovaný systémom na plánovanie a riadenie výroby a zodpovedá štandardom ISO 9001.
0
rokov výroby
0
zostáv výrobkov
0
dielov

Softvér

SOFTVÉR

Výrobný cyklus je sledovaný a efektívne riadený prostredníctvom online zberu dát priamo z výroby. Vďaka priamemu prepojeniu na skladové hospodárstvo a ERP systémy, vrátane automatizovanej kalkulácie cenovej ponuky, je optimalizovaná nielen výrobná činnosť, ale aj náklady a samotná efektivita produkcie.

Ako to funguje v praxi

Kontaktujte nás

Potrebujete vedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať emailom alebo týmto formulárom.

Kto sme?

Naša spoločnosť bola založená v roku 2005 ako obchodná spoločnosť. Firma má obchodno-výrobné zameranie. Cieľom spoločnosti je poskytnúť klientom produkty a služby vysokej kvality, dostupnosti a funkcionality. Začiatkom roku 2017 sa firma rozhodla rozšíriť svoju činnosť o nástrojáreň so zameraním na výrobu a servis vstrekovacích foriem. Vďaka tomuto kroku sa firma transformovala na obchodno-výrobnú spoločnosť. V nadväznosti na otvorenie prevádzky nástrojárne, v roku 2018 firma otvorila prevádzku lisovania plastov. Aktuálne firma zamestnáva viac ako 60 zamestnancov. Sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a nadštandardnou kvalitou, vďaka ktorej 90% našej výroby putuje do rôznych krajín EÚ.
Využívame len tie najmodernejšie technológie.
0
rokov na trhu
0 tis.
dodaných výrobkov za 2020
0 mil.
dodaných výrobkov celkovo
Program nám pomáha hlavne pri tvorbe cenových ponúk, objednávaní materiálu, sledovaní výroby s následným vyhodnotením efektívnosti zakázky. Dáva nám prehľad o každom pracovníkovi a každej zakázke, ktorá sa práve realizuje, ale aj spätne, ktoré už boli uzatvorené a expedované.
PDC je rýchly, jednoduchý a intuitívny program bez zbytočných komplikácií. Ponúka všetko potrebné pre riadenie a sledovanie výroby. Drží Vás v obraze počas celého výrobného procesu. Výborné ERP.
Softvér PdC nám pomohol sprehľadniť detailne jednotlivé operácie výroby a možnosť sledovať celý proces výroby vrátane kooperácii.

Za najväčší prínos PdC v našej firme považujem: – Prehľadná kniha zákaziek (cez projekty), výrobné objednávky a výrobky v rôznych stavoch – Možnosť uložiť výkresy a iné info ku kalkuláciám, projektom – Podpora « štandardizácie » pre výpočet cenových ponúk a zároveň vytvorí základ pre výrobné postupy – Nákupný proces prehľadne integrovaný do výrobného procesu – Možnosť posúvať výrobu do kooperácie ak ju nestíhame sami vyrobiť – Časová registrácia spojená s výrobným procesom a so spätnou kalkuláciou (umožňuje meranie “efektivity” jednotlivého pracovníka a následne odmeňovanie)

gim-s_logo_darkbg
metalfest_logo_darkbg
mikov_logo_darkbg
ipl-works_logo_darkbg (1)

90% produkcie expedujeme do celej EÚ

Slovensko

Fínsko

Nemecko

Švédsko

Dánsko

Veľká Británia
Poľsko
Maďarsko

Česká Republika

KONTAKT

Osmos Plastic

Lisovňa

OSMOS Tooling & Molding

Nástrojáreň

Osmos Prievidza

OSMOS Bratislava